Kancelaria Notarialna Notariusz Marta Jędrak

Notariusz dokonuje następujących czynności: Sporządza akty notarialne (pełnomocnictwa, testamenty, oświadczenia o ustanowieniu hipoteki, służebności osobistej i gruntowej, poddaniu się egzekucji, umowy przedwstępne, warunkowe, deweloperskie, umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, umowy o dożywocie, o podział majątku wspólnego, o dział spadku, umowy zniesienia współwłasności, umowy spółki, akty założycielskie, umowy majątkowe małżeńskie, umowy o zrzeczenie się dziedziczenia); Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia; Sporządza poświadczenia (własnoręczność podpisu; zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem; daty okazania dokumentu; pozostawienie osoby przy życiu lub w określonym miejscu) Doręcza oświadczenia; Spisuje protokoły; Sporządza protesty weksli i czeków; Przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe; Sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów; Sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów; Sporządza inne czynności wynikające z przepisów.
Czytany 17836 razy

Najnowsze od szukajcie.pl

Więcej w tej kategorii: « Piotr Banach Kancelaria notarialna